Kontakt
Drużynowa: dh Julia Rams
nr tel: 781 019 518
e-mail: julia.rams@op.pl

Harcówka:
ul. Św. Wawrzyńca 6
44 – 251 Rybnik, Boguszowice Stare

Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady”
Plac Pokoju 1
44 – 253 Rybnik
Nip: 6423044485
Regon: 240783128
KRS: 0000282288